Γιατί να επιλέξετε την Cargo Group Services

Στο χώρο της διαμεταφοράς το τοπίο είναι θολό για την εισαγωγική επιχείρηση που αναζητά ένα συνεργάτη. Πολλές οι διαμεταφορικές εταιρείες και σχεδόν όλες ισχυρίζονται οτι τα κάνουν όλα! Είναι όμως έτσι; ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

0

Γιατί να επιλέξετε την Cargo Group Services

Στο χώρο της διαμεταφοράς το τοπίο είναι θολό για την εισαγωγική επιχείρηση που αναζητά ένα συνεργάτη. Πολλές οι διαμεταφορικές εταιρείες και σχεδόν όλες ισχυρίζονται οτι τα κάνουν όλα! Είναι όμως έτσι; ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

0

Γιατί να επιλέξετε την Cargo Group Services

Στο χώρο της διαμεταφοράς το τοπίο είναι θολό για την εισαγωγική επιχείρηση που αναζητά ένα συνεργάτη. Πολλές οι διαμεταφορικές εταιρείες και σχεδόν όλες ισχυρίζονται οτι τα κάνουν όλα! Είναι όμως έτσι; ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

0

Γιατί να επιλέξετε την Cargo Group Services

Στο χώρο της διαμεταφοράς το τοπίο είναι θολό για την εισαγωγική επιχείρηση που αναζητά ένα συνεργάτη. Πολλές οι διαμεταφορικές εταιρείες και σχεδόν όλες ισχυρίζονται οτι τα κάνουν όλα! Είναι όμως έτσι; ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

0

Γιατί να επιλέξετε την Cargo Group Services

Στο χώρο της διαμεταφοράς το τοπίο είναι θολό για την εισαγωγική επιχείρηση που αναζητά ένα συνεργάτη. Πολλές οι διαμεταφορικές εταιρείες και σχεδόν όλες ισχυρίζονται οτι τα κάνουν όλα! Είναι όμως έτσι; ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

0

Γιατί να επιλέξετε την Cargo Group Services

Στο χώρο της διαμεταφοράς το τοπίο είναι θολό για την εισαγωγική επιχείρηση που αναζητά ένα συνεργάτη. Πολλές οι διαμεταφορικές εταιρείες και σχεδόν όλες ισχυρίζονται οτι τα κάνουν όλα! Είναι όμως έτσι; ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

0

Γιατί να επιλέξετε την Cargo Group Services

Στο χώρο της διαμεταφοράς το τοπίο είναι θολό για την εισαγωγική επιχείρηση που αναζητά ένα συνεργάτη. Πολλές οι διαμεταφορικές εταιρείες και σχεδόν όλες ισχυρίζονται οτι τα κάνουν όλα! Είναι όμως έτσι; ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

0

Γιατί να επιλέξετε την Cargo Group Services

Στο χώρο της διαμεταφοράς το τοπίο είναι θολό για την εισαγωγική επιχείρηση που αναζητά ένα συνεργάτη. Πολλές οι διαμεταφορικές εταιρείες και σχεδόν όλες ισχυρίζονται οτι τα κάνουν όλα! Είναι όμως έτσι; ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

0

Γιατί να επιλέξετε την Cargo Group Services

Στο χώρο της διαμεταφοράς το τοπίο είναι θολό για την εισαγωγική επιχείρηση που αναζητά ένα συνεργάτη. Πολλές οι διαμεταφορικές εταιρείες και σχεδόν όλες ισχυρίζονται οτι τα κάνουν όλα! Είναι όμως έτσι; ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

0
Η Cargo Group Services είναι μια απο τις ελάχιστες ελληνικές επιχειρήσεις με την πιστοποίηση ΑΕΟ/ΕΟΦ (Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας) της Ευρωπαικής Ενωσης για Τελωνειακές Απλουστεύσεις / Ασφάλεια & Προστασία.
Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Φορολογίας © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2007-2012


Cargo Group Logistics

 

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο Αττικής, η Cargo Group Logistics παρέχει :

 

  • Φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων
  • Τελωνειακή & ελεύθερη αποθήκευση 
  • Υπαίθρια αποθήκευση
  • Ανασυσκευασία
  • Picking / Εκτέλεση παραγγελιών
  • Διανομές εμπορευμάτων (στην Ελλάδα και το εξωτερικό)
  • In transit εξαγωγές εισαγόμενων εμπορευμάτων (π.χ. μεταφορτώσεις από container σε φορτηγά)

Καθώς και ειδικότερες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης σας.

 

Συνεργαζόμενοι με την Cargo Group Logistics μπορείτε να είστε βέβαιοι οτι θα εξασφαλίσετε :

  • Υψηλή τεχνογνωσία 3 PL, ταχύτητα διαχείρισης, εκμηδενισμό λαθών
  • Αποφόρτιση της επιχείρησης σας, απόλυτα μεταβλητά κόστη και εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων σε σχέση με τη διατήρηση δικής σας αποθήκης (πάγια ενοικίων & λοιπών εξόδων συντήρησης αποθήκης, μισθοδοσία προσωπικού, εποχικότητα, προσωπική εμπλοκή και απασχόληση του επιχειρηματία, αναστάτωση της όλης λειτουργίας της επιχείρησης κλπ)
  • Χρηματοοικονομική και εμπορική ευελιξία μέσω της τελωνειακής αποθήκευσης. Η τελωνειακή αποθήκευση σας παρέχει επίσης πολλά ακόμα καινοτόμα και άκρως ανταγωνιστικά εμπορικά εργαλεία.

 

Η Cargo Group Logistics είναι επίσης η αποθήκη που χρησιμοποιεί η υπηρεσία μας Express groupage για την εκκένωση των groupage containers.

 

Container Logistics - Τελωνειακή αποταμίευση εμφόρτων containers

 

Η υπηρεσία container logistics αφορά την προώθηση των containers από το λιμάνι σε container depot για προσωρινή εναπόθεση και την παράδοση στην αποθήκη σας όταν εσείς το επιθυμείτε. Η υπηρεσία μπορεί να παρασχεθεί και σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης εμφόρτων containers και να αποτελέσει έτσι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ταμειακής ρευστότητας της επιχείρησης σας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε μας  στο facebook

Βρείτε μας στο Linked In